NIR PÅ FODERBLANDERE

35,4%

38,7%

31,4%

32,8%

37,7%

30,4%

33,7%

34,9%

31,4%

NIR handler om at få styr på de variationer vi ser i ensilagefoder, mask, pulp m.v.

Variationerne skyldes vejr, vind, vand og de faktiske forskelligheder der er i siloen.

Det er de variationer som vi ellers ikke fanger – og som først opdages når det er for sent.

Når vi er i stand til i real tid at justere for disse udsving, opnår vi dels en forbedret foderøkonomi, men også en bedre sundhed i besætningen.

Se præsentation af NIR-systemet her:

Foderteknik om Dinamica Generale foderblandere

NIR-LØSNINGER TIL

FODERBLANDERE

NIR PÅ

SELVKØRENDE  FODERBLANDER

2.1---NIR-på-selvkørende-foderblanderA-

KONTAKT

Foderteknik logo.png

Foderteknik ApS

Plovhusene 3

DK-9310 Vodskov

© 2020 Foderteknik  -  Alle rettigheder reserveres  -  Designet af Detaljeriet