Skip to main content

NIR PÅ FODERBLANDERE

NIR handler om at få styr på de variationer vi ser i ensilagefoder, mask, pulp m.v.

Variationerne skyldes vejr, vind, vand og de faktiske forskelligheder der er i siloen. ​

Det er de variationer som vi ellers ikke fanger – og som først opdages når det er for sent.

Når vi er i stand til i real tid at justere for disse udsving, opnår vi dels en forbedret foderøkonomi, men også en bedre sundhed i besætningen.

Se præsentation af NIR-systemet her