Skip to main content

NIR PÅ BUGSERET FODERBLANDERE

Sådan virker det – kort fortalt

NIR på foderblander er udviklet i tæt samarbejde med SEGES.

Under læsning af rationen analyseres de enkelte fodermidler der ønskes justeret for at ramme det aktuelle niveau for tørstof. Der anvendes samme blandeprotokol som langt hovedparten allerede bruger – nemlig protokol for kompakt fuldfoder. I løbet af de blandetider der allerede er indlagt i blandeprotokol, foretages skanninger – og dermed beregninger af korrektioner der skal foretages på de enkelte fodermidler. ​

Under blanding får vi værdier der viser i hvor høj grad blandingen er homogen. Altså, vi opnår en kvalitetstest på den samlede ration vi vil servere. ​

Yderligere har vi nu også en metode til at fastsætte blandetider – så vi netop rammer den mest effektive blandetid - hver dag!! ​

Værdien for homogenitet er den beregnede matematiske værdi – standardafvigelse. Den tid det tager for at nå i mål siger blandt andet noget om slitage på knive og snegle.

DOWNLOAD SEGES TEST AF DINAMICA NIR-SENSOR PÅ FODERBLANDER