Skip to main content

NIR PÅ SELVKØRENDE FODERBLANDERE

Sådan virker det – kort fortalt

Under fræsning af foder analyseres tørstof indtil du har læsset ca. 80% af det fodermiddel du ønsker at justere mængden på. Herefter fortæller display dig hvor stor en restmængde du skal læsse, idet NIR-sensor og vejesystem tager højde for hvor høj værdien af tørstof er lige nu. ​

Det betyder at du under hver enkelt læsning af ration serverer lige netop det antal kg tørstof som du har planlagt der skal fodres.

Udover en bedre fodringsøkonomi giver det også bedre trivsel og sundhed i besætningen.