Skip to main content

NIR PÅ MAJETÆRSKER

​ Med NIR monteret på mejetærsker..

..ved du samme dag som du høster hvad du har til den kommende sæson – uanset om du selv skal bruge dit korn, eller du skal have det solgt.

​De vigtige nøgleparametre Tørstof, Protein, Stivelse, NDF m.fl. registreres på markniveau – med mapping teknologi, så du også efterfølgende kan se NIR-parametrene målt på dine marker.